Christine & Irene Hohenbüchler: rätsel (haft)

Christine & Irene Hohenbüchler
Exhibition View, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998

Exhibition View, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998

Christine & Irene Hohenbüchler
Exhibition View, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998

Christine & Irene Hohenbüchler
Kinderbildnisse, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998
Oil on canvas

Christine & Irene Hohenbüchler
Kinderbildnisse, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998
Oil on canvas

Christine & Irene Hohenbüchler
Kinderbildnisse, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998
Oil on canvas

Christine & Irene Hohenbüchler
Kinderbildnisse, Raum Aktueller Kunst Martin Janda, 1998
Oil on canvas