Corinne Wasmuht
Gate 11, Galerie Martin Janda, 2002
Oil on wood-fibre board
247 x 413 cm

Corinne Wasmuht
Gate 11, Galerie Martin Janda, 2002
Oil on wood-fibre board
247 x 413 cm

Corinne Wasmuht
Saturn, Galerie Martin Janda, 2002
Oil on wood-fibre board
247 x 313 cm

Corinne Wasmuht
Exhibition View, Galerie Martin Janda, 2002

Corinne Wasmuht
Exhibition View, Galerie Martin Janda, 2002

Corinne Wasmuht
Raum 1, 1998
Oil on wood-fibre board

Corinne Wasmuht
Raum 3, 1997
Oil on wood-fibre board
211,5 x 141 cm

Corinne Wasmuht
Raum 4, 1998
Oil on wood-fibre board
109 x 114,8 cm

Corinne Wasmuht
Leonberg, 2007
Oil on wood
91 x 123 cm

Corinne Wasmuht
Helsinki, 2005
Oil on canvas
63,5 x 86 cm

Corinne Wasmuht
Fortaleza, 2005
Oil on nettle
100 x 150 cm

Corinne Wasmuht
Antofagasta, 2005
Oil on nettle
77 x 113 cm

Corinne Wasmuht
Genua, 2004
Oil on panel
100 x 149 cm

Corinne Wasmuht
Gate 11, 2002
Oil on panel
247 x 413 cm

Corinne Wasmuht
Saturn, 2001
oil on wood
2 parts, 247x156,5 cm each

Corinne Wasmuht
Raum 1, 1998
Oil on panel
132 x 94 cm

Corinne Wasmuht
Raum 3, 1999
Oil on panel
145 x 139,5 cm

Corinne Wasmuht
Raum 4, 1998
Oil on wood
109 x 114,8 cm